Miksi kannattaa tehdä avioehto?

Avioehdolla puolisot voivat sopia etukäteisesti omaisuuden jaosta avioliiton päättymisen varalta. Avioliitto voi päättyä joko avioeron tai toisen puolison kuoleman seurauksena, mistä johtuen avioehdossa on tärkeää määritellä, missä tilanteessa avioehto astuu voimaan. Avioehtosopimuksen solmiminen ei merkitse avioeroon valmistautumista. Se kuitenkin selkeyttää omaisuuden jakoa erotilanteessa, jolloin puolisoiden välit voivat olla riitaisat eikä sopuun omaisuutta koskevista asioista päästä. Avioehdon sisältö on puolisoiden itse määriteltävissä ja onkin myös yksi merkittävä perintö- ja verosuunnittelun keino.

Avioehtosopimuksella puolisot voivat sopia omaisuuden jaosta avioliiton päättymisen varalta.


Erotilanteessa puolisoiden välit usein kärjistyvät ja syntyy riitoja, jolloin omaisuuden jaosta on haastavaa päättää sopuisasti. Mikäli omaisuuden jaosta ei päästä yhteisymmärrykseen, omaisuus jaetaan avioliittolain pääsäännön mukaisesti tasan puolisoiden kesken. Avioehdolla puolisot voivat kuitenkin rajata tietyn tai koko toiselle puolisolle kuuluvan omaisuuden avio-oikeuden ulkopuolelle, jolloin kyseisen omaisuuden omistaja säilyttää oman omaisuutensa myös erotilanteessa. Esimerkiksi perintönä saatu omaisuus voidaan avioehdolla rajata avio-oikeuden ulkopuolelle, vaikka puolisoiden muu omaisuus kuuluisi heidän avio-oikeuden alaiseen omaisuuteensa, joka eron sattuessa jaetaan tasan puolisoiden kesken.

Avioehdon avulla voidaan myös sopia omaisuuden jaosta tilanteessa, jossa avioliitto päättyy toisen puolison kuolemaan.

Näin avioehdolla voidaan etukäteisesti tehdä myös perintö- ja perintöverosuunnittelua. On yleinen harhakäsitys, että avioehto on aina voimassa sekä erotilanteessa että toisen puolison kuollessa. Avioehto on mahdollista laatia ainoastaan erotilannetta varten, jos puolisot niin haluavat.

Avioehtosopimus kannattaa laatia ennen avioliiton solmimista tai parisuhteen rekisteröimistä, mutta se voidaan laatia myös avioliiton aikana.

Avioehtoa voidaan muuttaa milloin tahansa. Avioehtosopimus tulee tehdä kirjallisesti. Se on päivättävä, molempien osapuolten allekirjoitettava sekä kahden esteettömän henkilön todistettava oikeaksi. Avioehto astuu voimaan vasta, kun se on rekisteröity maistraatissa.

Yrittäjän on erityisen tärkeää huomioida avioehdossaan myös yrityksensä.

Yritys nimittäin kuuluu kaiken muun omaisuuden tapaan puolisoiden avio-oikeuden alaiseen omaisuuteen, joka pääsääntöisesti jaetaan avioliiton päättyessä tasan puolisoiden kesken. Pahimmassa tapauksessa, mikäli kummallakaan puolisolla ei ole varaa ostaa toisen puolison osuutta yrityksestä eikä yhteisomistus onnistu, yritys on myytävä, jolloin kumpikin puoliso saa avioliittolain mukaisen osuutensa rahana. Edellä kuvatulta voidaan kuitenkin välttyä laatimalla avioehto, jossa toisen yritystoiminta on rajattu avio-oikeuden alaisen omaisuuden ulkopuolelle.

<<< TAKAISIN

Heräsikö sinulla aiheesta kysymyksiä tai haluatko kuulla lisää?

OTA YHTEYTTÄ