Miksi kannattaa tehdä testamentti?

Henkilön kuoltua hänen omaisuutensa jaetaan lakimääräisen perimysjärjestyksen mukaan. Perimysjärjestystä voi halutessaan muuttaa tekemällä elinaikanaan testamentin. Ainoastaan testamentilla voi määrätä omaisuudestaan ja sen käytöstä sen jälkeen, kun itse ei ole enää käyttämässä tätä valtaa. Testamentin laatimisessa on syytä kääntyä asiantuntijan puoleen, jotta testamentti tulee oikein tehdyksi. Näin voit varmistaa, että testamentin tulkinta on yksiselitteinen eikä sitä voida mitätöidä muotovirheiden perusteella. Testamentin laadinnassa on lisäksi tärkeää huomioida verotuksellisia näkökohtia, sillä järkevästi tehdyllä testamentilla voidaan säästää huomattavia summia perintöverotuksessa.

Testamenttityyppejä on useita erilaisia ja asiantunteva lakimies osaa parhaiten neuvoa oikeantyyppisen testamentin valitsemisessa.

Testamenttiin voidaan kirjata monenlaisia määräyksiä, joiden tarpeellisuus tulee arvioida kunkin testamenttaajan tilanteessa erikseen. Testamenttiin voidaan sisällyttää esimerkiksi määräys siitä, ettei perillisten puolisoilla ole avio-oikeutta perittävältä saatuun omaisuuteen.

Perittävä voi testamentissa määrätä suhteellisen vapaasti omasta omaisuudestaan. Ainoastaan rintaperillisiä eli perittävän lapsia ja heidän lapsiaan on suojattu lain säännöksin. Rintaperillisillä on perittävän määräyksistä huolimatta oikeus lakiosaansa, joka on noin puolet perittävän omaisuudesta. Rintaperillisten on kuitenkin aina vaadittava lakiosaa erikseen, sillä muussa tapauksessa testamentti voidaan panna täytäntöön myös lakiosaa loukkaavilta osin.

Testamentin laadinnassa on kannattavaa huomioida testamentin veroseuraamukset.

Tällöin asiantuntevan lakimiehen merkitys korostuu, sillä hän osaa neuvoa verosuunnittelussa ja ottaa myös testamentin laadinnassa huomioon verotukselliset näkökohdat.

Testamentti on määrämuotoinen asiakirja, mikä tarkoittaa sitä, että testamentin laadinnassa on noudatettava lain edellyttämiä muotomääräyksiä, jotta testamentti on pätevä. Testamentti on laadittava kirjallisesti, se on päivättävä ja allekirjoitettava sekä kahden esteettömän henkilön todistettava oikeaksi. Testamenttia voi muuttaa milloin tahansa, mikä on tärkeää etenkin elämäntilanteiden muuttuessa.

Yrittäjän on kannattavaa huomioida testamentissaan myös yritystoimintansa tulevaisuus.

Testamentin määräyksin voidaan turvata, että yritystoiminta pysyy kokonaisuutena myös perintötilanteessa. Voi olla yritystoiminnan jatkuvuuden kannalta järkevää esimerkiksi testamentata yritys niille perillisille, jotka ovat jo aiemmin osallistuneet yritystoimintaan, ja jättää muille perillisille muuta omaisuutta.

<<< TAKAISIN

Heräsikö sinulla aiheesta kysymyksiä tai haluatko kuulla lisää?

OTA YHTEYTTÄ