Miksi tehdä edunvalvontavaltuutus?

Edunvalvontavaltuutus on eräänlainen valtakirja, jolla voit etukäteen varmistaa, että itse valitsemasi henkilö tai henkilöt hoitavat omaisuuttasi, taloudellisia asioitasi sekä yritystäsi koskevia että henkilökohtaisia asioitasi silloin, kun oma toimintakykysi on heikentynyt yllättäen esimerkiksi sairauden tai onnettomuuden vuoksi. Edunvalvontavaltuutus on varautumista tulevaan: miten haluaisin asioitani hoidettavan ja kenen toimesta, jos myöhemmin en niitä itse kykene hoitamaan?

Edunvalvontavaltakirjalla henkilö voi valtuuttaa haluamansa henkilön hoitamaan asioitaan siltä varalta, ettei siihen itse jossain vaiheessa elämäänsä kykene.

Valtakirjassa valtuuttaja saa vapaasti määritellä asiat, joissa valtuutettu saa toimia hänen puolestaan. Mikäli edunvalvontavaltakirjaa ei ole laadittu ja toimintakyvyttömyys syntyy yllättäen, holhousviranomainen eli valtuuttajan kotipaikkakunnan toimialueen maistraatti määrää henkilölle edunvalvojan.

Valtakirjan laatimishetkellä valtuuttajan pitää ymmärtää riittävällä tavalla sen merkitys ja sisältö, jotta valtakirja on pätevä. Edunvalvontavaltuutus astuu voimaan silloin, kun valtuuttaja ei enää kykene itse hoitamaan asioitaan toimintakyvyn heikentymisestä johtuen. Edunvalvontavaltuutus tulee viedä vahvistettavaksi valtuuttajan kotipaikkakunnan toimialueen maistraattiin. Jotta valtuutus astuu voimaan, valtuutetun tulee esittää maistraatille alkuperäinen valtakirja ja lääkärintodistus tai vastaava selvitys valtuutuksen antajan kyvyttömyydestä hoitaa asioitaan, joita valtuutus koskee.

Edunvalvontavaltakirjan tulee täyttää laissa asetetut muotovaatimukset, jotta se on pätevä. Edunvalvontavaltakirja tulee tehdä kirjallisesti, se on valtuuttajan allekirjoitettava sekä kahden esteettömän henkilön todistettava oikeaksi. Lisäksi valtuutetulta vaaditaan suostumus valtuutettuna toimimiseen.

Yrittäjä

Yrittäjän on tärkeää laatia edunvalvontavaltakirja varmistaakseen, että hänen yritystään koskevien asioiden hoito on osaavissa käsissä myös silloin, kun hän ei itse kykene yrityksensä asioita hoitamaan. Edunvalvontavaltakirjalla yrittäjä voi päättää, millaisista yritystä koskevista asioista valtuutetulla on oikeus päättää ja kuka on riittävän osaava tällaisia päätöksiä tekemään.

<<< TAKAISIN

Heräsikö sinulla aiheesta kysymyksiä tai haluatko kuulla lisää?

OTA YHTEYTTÄ