Miten ja milloin perukirja tehdään?

Läheisen poismeno on aina järkytys ja aiheuttaa suurta surua. Surutyön lisäksi hoidettavaksi tulee monenlaisia käytännön asioita, kuten perunkirjoitus. Perunkirjoitusta koskevissa asioissa kannattaa ottaa yhteyttä asiantuntevaan lakimieheen, joka varmistaa, että perunkirjoitus toimitetaan lain edellyttämällä tavalla. Näin vältytään kalliilta ja hankalilta virheiltä. Hoidamme perunkirjoituksen puolestanne ja neuvomme kaikissa siihen liittyvissä kysymyksissä.

Läheisen kuoltua paperiasiat ovat usein viimeisenä mielessä. Tästä huolimatta laki edellyttää, että perunkirjoitus on pidettävä ja perukirja laadittava kolmen kuukauden kuluessa vainajan kuolinpäivästä. Perukirjan laadintaa varten tarvitaan erinäisiä asiakirjoja, joiden saamiseen voi mennä jonkin aikaa. Tästä syystä on tärkeää, että tarvittavat asiakirjat ja selvitykset hankitaan hyvissä ajoin, jotta perunkirjoitus ehditään pitämään lain edellyttämässä aikataulussa. Asiakirjojen ja selvitysten hankkiminen voi tuntua surutilanteessa raskaalta, jolloin asia on järkevää antaa hoidettavaksi asiantuntevalle lakimiehelle, joka huolehtii tarvittavien asiakirjojen ja selvitysten hankinnasta sekä laatii perukirjan lain vaatimusten mukaisesti.

Perunkirjoituksen tarkoituksena on selvittää kuolinpesän osakkaat sekä vainajan kuolinhetken varat ja velat.

Lisäksi perukirja toimii veroilmoituksena, jonka perusteella perillisille määrätään vainajan omaisuudesta menevä perintövero. Tästä syystä kopiot perukirjasta ja sen liitteistä on toimitettava verohallinnolle kuukauden kuluessa perunkirjoitustilaisuudesta.

Vastuu perunkirjoituksen toimittamisesta on vainajan lähiomaisilla. Jos vainaja on ollut kuollessaan naimisissa, vainajan ja hänen puolisonsa välillä on myös toimitettava ositus. Perunkirjoitustilaisuuteen on todisteellisesti kutsuttava kaikki perilliset eli kuolinpesän osakkaat. Perunkirjoitustilaisuus on pidettävä ja perukirja laadittava siinäkin tapauksessa, että vainaja on ollut varaton kuolinhetkellään. Lähtökohtaisesti vainajan perilliset eivät ole vastuussa vainajan veloista. Tämä kuitenkin edellyttää muun muassa sitä, että kuolinpesän osakkaat täyttävät perunkirjoitusvelvollisuutensa ja etteivät kuolinpesän osakkaat ryhdy ylivelkaista kuolinpesää koskeviin oikeustoimiin saaden näin etua itselleen.

<<< TAKAISIN

Heräsikö sinulla aiheesta kysymyksiä tai haluatko kuulla lisää?

OTA YHTEYTTÄ