Miten lasten huolto ja elatus järjestyy eron sattuessa?

On sekä lapsen että vanhempien edun mukaista sopia lapsen asumisesta, huoltajuudesta, tapaamisista ja elatuksesta sopuisasti ja laatia sopimukset kirjallisesti, jolloin turhilta epäselvyyksiltä vältytään. Lähtökohtaisesti vanhemmat voivat sopia vapaasti lapseen liittyvistä asioista lapselle parhaaksi katsomallaan tavalla. Erotilanteessa asiat valitettavasti usein kärjistyvät, jolloin lapsen huoltoa ja elatusta koskevista asioista ei päästäkään sopuun ilman riitaa. Viime kädessä lasten elatusta ja huoltoa koskeva asia on jommankumman vanhemman toimesta vietävä tuomioistuimen päätettäväksi. Tällöin lähivanhemmaksi määrätään vanhempi, jolla on paremmat edellytykset huolehtia lapsesta.

Lähtökohtaisesti vanhemmat voivat sopia lapsen asumisesta, huoltajuudesta, tapaamisista ja elatuksesta vapaasti, lapsen kannalta parhaaksi katsomallaan tavalla. Lapsen huoltoa ja elatusta koskevat sopimukset kannattaa kuitenkin aina tehdä kirjallisesti. Kun vanhemmat ovat päässeet yhteisymmärrykseen lapsen asioista, paikkakunnan sosiaalitoimi voi vahvistaa sopimuksen, jolloin sopimus on yhtä virallinen kuin tuomioistuimen päätös.

Aina lapsen asioista ei päästä vanhempien välillä yksimielisyyteen.

Mikäli lapseen liittyvissä asioissa ilmenee erimielisyyksiä ja riitaa, autamme löytämään tilanteessa lapsen edun parhaiten huomioivan ratkaisun ja laadimme tarvittavat asiakirjat. On kaikkien osapuolien etu, että lapsen asioista päätetään sovinnollisesti, mistä johtuen pyrimme aina ensisijaisesti löytämään tilanteeseen lapsen edun mukaisen ja sovinnollisen ratkaisun.

Valitettavasti sovinnollisen ratkaisun löytäminen voi joskus olla mahdotonta.

Tällöin lapsen huoltoa ja elatusta koskevasta asiasta on laitettava hakemus vireille käräjäoikeuteen. Päättäessään lapsen asioista tuomioistuin ottaa huomioon lapsen edun ja vanhemman lapsen kohdalla myös hänen toiveensa. Usein lapsi määrätään vanhempien yhteishuoltoon, jolloin vanhemmat päättävät yhdessä lasta koskevista asioista. Joissain tapauksissa tuomioistuin kuitenkin katsoo lapsen edun mukaiseksi, että vain toisella vanhemmalla on lapsen huoltajuus eli yksinhuoltajuus, jolloin lasta koskeva päätöksenteko on ainoastaan toisella vanhemmalla.

Lähtökohtaisesti lapsi määrätään asumaan sen vanhemman luo, jolla on paremmat edellytykset huolehtia lapsen tarpeista. Lapsella on oikeus kumpaankin vanhempaansa, mistä johtuen lapselle pyritään löytämään mahdollisimman toimivat tapaamisajat sen vanhemman kanssa, jonka luona lapsi ei asu. Lapsen elatusavun määrä määräytyy laskentakaavion avulla, jossa on huomioitu sekä lapsen elatuksen tarve että vanhempien elatuskyky, johon vaikuttavat etenkin vanhempien tulot.

<<< TAKAISIN

Heräsikö sinulla aiheesta kysymyksiä tai haluatko kuulla lisää?

OTA YHTEYTTÄ